ANVS geeft toestemming aan RTD B.V. in Elsloo voor opslag en gebruik radioactieve bronnen en röntgentoestellen

Het bedrijf Röntgen Technische Dienst B.V. (RTD) krijgt van de ANVS toestemming voor opslag en gebruik van meerdere radioactieve bronnen en röntgentoestellen. Het gaat om de locatie van RTD in Elsloo. RTD gebruikt de radioactieve bronnen en röntgentoestellen in een speciale bunker. In deze vergunning staat hoe ze dit veilig doen. Tot en met 17 januari 2024 is het mogelijk om in beroep te gaan tegen de vergunning.

Industriële radiografie: materiaal onderzoeken met straling

Met industriële radiografie kan de kwaliteit van objecten onderzocht worden zonder deze te beschadigen. Dit is vooral belangrijk wanneer de gevolgen groot zijn als het object stuk gaat. Denk aan pijpleidingen, machineonderdelen en drukvaten voor vloeistoffen en gassen. Zo kan een pijpleiding ongemerkt gaan lekken, en een drukvat kan exploderen als het barst.

Bij industriële radiografie wordt ioniserende straling gebruikt van een röntgentoestel of een radioactieve bron. Deze straling wordt ook wel radioactieve straling genoemd, en dringt door het object heen. Het kan bijvoorbeeld eventuele scheurtjes of roest laten zien.

Waar krijgt RTD toestemming voor

Met de vergunning krijgt RTD toestemming om gebruik te maken van radioactieve bronnen en röntgentoestellen in een speciale bunker op het terrein in Elsloo. Deze bunker zorgt ervoor dat er vrijwel geen straling naar buiten kan komen. Zo is het veilig voor mensen in de omgeving en voor het milieu. In de vergunning staat precies welke bronnen en toestellen RTD op de locatie mag gebruiken.

Daarnaast heeft RTD moeten aantonen dat ze de bronnen en toestellen veilig opslaan. Denk daarbij aan brandveiligheid, maar ook aan beveiliging om diefstal en misbruik te voorkomen.

Waarom een nieuwe vergunning

RTD maakt al langer gebruik van industriële radiografie op deze locatie in Elsloo en heeft daar ook al vergunningen voor. De belangrijkste reden voor deze vergunningaanvraag is dat RTD twee eerdere vergunningen moet samenvoegen.

Daarnaast vraagt RTD een ophoging aan van de maximale radioactiviteit van de bronnen. Verder vragen ze een wijziging aan van de hoogspanning van de röntgentoestellen die op de locatie worden gebruikt en opgeslagen.

Geen reacties op de ontwerpvergunning

Van 6 oktober 2023 tot en met 17 november 2023 kon iedereen reageren op de ontwerpvergunning. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Beroep indienen kan tot en met 17 januari 2024

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u in beroep gaan. U kunt beroep indienen als u belanghebbende bent, wat betekent dat ons besluit om deze vergunning te verlenen u direct raakt. U kunt ook in beroep gaan als u eerder een reactie (zienswijze) hebt ingediend. Of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze had ingediend.

Als u in beroep gaat kunt u ook een verzoek tot voorlopige voorziening aanvragen. Dit zorgt ervoor dat de vergunning nog niet in werking treedt totdat uw verzoek is afgehandeld.

U dient uw beroepschrift of verzoek dan in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan op 2 manieren:

  • Online: als u burger bent, kunt u met uw DigiD inloggen bij het digitale loket van de Raad van State daar uw beroepschrift indienen.
  • Per post: stuur uw beroepschrift naar Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer weten?

Lees de kennisgeving in de Staatscourant. Lees op onze website ook meer informatie over industriële radiografie.