Reageer nu op nationaal rapport brandveiligheid

Iedereen kan tot 12 februari 2024 reageren op de nationale rapporten over brandveiligheid die nucleaire toezichthouders in Europa hebben gemaakt. De ANVS heeft ook een nationaal rapport opgesteld, namens Nederland.

Vragen indienen tot 12 februari 2024

Iedereen kan reageren op de rapporten van alle lidstaten via Stakeholder participation (Q&A) on the TPR II on ‘fire protection’ at nuclear installations. De toezichthouder van elk land beantwoordt de vragen. De ANVS doet dat namens Nederland. De European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) publiceert eind 2024 een overzicht van de vragen en antwoorden op hun website.

Werken richting een actieplan

De 5 grootste nucleaire installaties in Nederland hebben meegewerkt aan het Nederlandse rapport over brandveiligheid. Zij hebben beschreven wat ze daaraan doen. De ANVS heeft dit gecoördineerd en in een nationaal rapport gezet. In de volgende fase van de Topical Peer Review (TPR) beoordelen andere landen ons rapport, en lezen wij met hun rapporten mee. In 2025 maken alle landen vervolgens een nationaal actieplan met de geplande acties.

Nucleaire veiligheid verbeteren

Lidstaten moeten elke 6 jaar een belangrijk onderwerp voor de nucleaire veiligheid beoordelen in een TPR. Nu is dat brandveiligheid, omdat branden voorkomen en goed kunnen bestrijden heel belangrijk is voor nucleaire installaties. De ENSREG coördineert het hele proces van de TPR's. Dit adviesorgaan van de Europese Commissie houdt zich bezig met nucleaire veiligheid.