Bij chiropractoren aandacht nodig voor veilig gebruik röntgentoestellen

Chiropractoren die röntgentoestellen gebruiken, hebben hier vaak geen vergunning voor. Dat blijkt uit toezicht van de ANVS bij chiropractorpraktijken die wel een behandeling met röntgentoestellen aanbieden via hun website. Deze praktijken moeten nu een vergunning aanvragen, voordat ze de röntgentoestellen weer mogen gebruiken.

chiropractor achter beeldscherm met röntgenfoto om botdichtheid te meten
Beeld: ©ANP

DEXA-toestel voor meten botdichtheid en opsporen botontkalking

Er zijn chiropractoren die een DEXA-toestel gebruiken om scans te maken van botten. Een DEXA-toestel is een röntgentoestel. Zo’n scan geeft inzicht in de botdichtheid van een patiënt en kan botontkalking laten zien. Chiropractoren gebruiken deze informatie om een goede behandeling te bepalen. Wel mogen zij zo’n botscan alleen maken in opdracht van een arts, zoals een radioloog. Met die arts moet dan een overeenkomst zijn gesloten.

ANVS beoordeelt veilig gebruik röntgentoestellen bij aanvraag vergunning

Wie een DEXA-toestel gebruikt voor botscans heeft een vergunning van de ANVS nodig. Als wij een aanvraag voor een vergunning krijgen, beoordelen we of het gebruik voldoet aan veiligheidseisen. Er moet bijvoorbeeld een stralingsbeschermingsdeskundige betrokken zijn. Ook mag niet iedereen zomaar toegang hebben tot het röntgentoestel. Verder moet de chiropractor het toestel elk jaar laten controleren.

Toezicht bij 10 chiropractoren leidt tot aanvragen vergunning

Eind 2023 hebben we contact opgenomen met 10 chiropractoren. Deze boden de mogelijkheid van een DEXA-scan aan op hun website. Enkele praktijken bleken al geen DEXA-toestel meer te hebben. De andere praktijken hadden nog wel een toestel, maar geen vergunning. Op dit moment hebben we meerdere aanvragen gehad en al een aantal vergunningen verleend.

Voorlichting via Nederlandse Chiropractoren Associatie

We zijn in gesprek met branchevereniging Nederlandse Chiropractoren Associatie. Via deze vereniging gaan we chiropractoren die röntgentoestellen willen gebruiken, informeren over de eisen. In ons toezicht controleren we of een chiropractor de juiste vergunning heeft.

Vergunning aanvragen bij de ANVS

Maakt u in uw zorgpraktijk gebruik van een röntgentoestel? En heeft u daarvoor nog geen vergunning? Vraag dan een vergunning aan.

Hoe veilig is röntgenfotografie?

Bij een röntgenfoto wordt een kleine hoeveelheid straling gebruikt. Deze straling is nuttig, maar kan ook schade toebrengen aan cellen en dna. Om onnodige schade te voorkomen, gelden er eisen aan het gebruik van röntgenapparatuur. Ook moet oneigenlijk of onbedoeld gebruik voorkomen worden. De ANVS houdt daarom toezicht op gebruik van röntgenapparatuur, samen met andere toezichthouders, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.