ANVS wil veiligheidsinformatie PALLAS-reactor openbaar maken

De ANVS is van plan om een groot deel van de veiligheidsinformatie over de PALLAS-kernreactor openbaar te maken. Dit doen wij vanwege een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het gaat om informatie die we zorgvuldig hebben beoordeeld, voordat het formele vergunningproces voor de bouw van PALLAS begon. Omdat er misschien een bezwaarprocedure komt, publiceren we nu nog geen informatie.

Pallas

Beoordeling veiligheidsinformatie

Op 15 februari 2023 hebben wij een vergunning verleend voor de bouw van PALLAS. Deze kernreactor komt in het Noord-Hollandse Petten te staan, in de gemeente Schagen. PALLAS is onder andere bedoeld voor de productie van medische isotopen voor onderzoek naar kanker en de behandeling ervan. Nadat wij de vergunning hadden verleend, heeft Stichting Laka een Woo-verzoek bij ons ingediend om de veiligheidsinformatie van PALLAS openbaar te maken. Het gaat om het zogeheten Preliminary Safety Analysis Report (PSAR) en onze beoordeling hiervan.

Het PSAR is opgesteld door PALLAS en beoordeeld door de ANVS tijdens het vooroverleg. Dat vooroverleg was nog vóór het vergunningproces begon. Het PSAR is de basis van het openbare veiligheidsrapport, samen met andere stukken. Dit rapport is bij de vergunningaanvraag ingediend. Het ging hierbij om een vergunning volgens de Kernenergiewet voor de bouw van PALLAS, die inmiddels is gestart. Later is nog een vergunning van ons nodig om de reactor in gebruik te kunnen nemen.

De PSAR-stukken bevatten gedetailleerde informatie die bedrijfsvertrouwelijk is, vanuit beveiligingsoogpunt vertrouwelijk is, of onder exportbeperkingen vallen vanwege hun ‘dual use’-karakter. Bij dat laatste gaat het om technologie die ook voor niet-vreedzame doeleinden ingezet zou kunnen worden. In de vergunning is opgenomen welke stukken om deze redenen niet zijn gepubliceerd.

22 hoofdstukken met informatie

Stichting PALLAS heeft het PSAR gemaakt, samen met bouwconsortium ICHOS (waaronder INVAP, ontwerper van de kernreactor). Het rapport is in het Engels opgesteld en bestaat uit 22 hoofdstukken met precieze en technische informatie over het ontwerp en de veiligheid van de reactor.

Al deze informatie past bij het voorlopige ontwerp van de reactor en kan later mogelijk nog aangepast worden. Wel moeten aanpassingen volgens de vergunning voorgelegd worden aan de ANVS. Wij hebben de documenten tijdens het vergunningproces samen met een Duitse technische partner beoordeeld. Deze beoordeling is ook onderdeel van het Woo-verzoek.

Uitzonderingen zorgvuldig bepaald

Het Woo-verzoek over het PSAR van PALLAS gaat over duizenden pagina’s met informatie. We hadden daarom maanden tijd nodig om zorgvuldig te kunnen bepalen welke informatie we openbaar kunnen maken. Veruit het grootste deel van de veiligheidsinformatie kunnen we publiceren. Maar er zijn wel uitzonderingen.

Zo hebben we bepaald dat wij geen privégegevens publiceren. Dit geldt ook voor informatie die de veiligheid van de reactor in gevaar kan brengen. En voor informatie die niet in verkeerde handen terecht mag komen. Sommige vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens kunnen we ook niet delen. In de documenten die wij willen vrijgeven zijn zulke delen ‘gelakt’. De Woo geeft ons de mogelijkheid om die informatie onleesbaar te maken.

Bezwaar maken is mogelijk

Wij hebben een brief gestuurd aan Stichting Laka, indiener van het Woo-verzoek. Ook PALLAS en ICHOS hebben een brief van ons gehad. Beide brieven gaan over het Woo-besluit van de ANVS van maandag 26 februari 2024. Daarin leggen we uit hoe we onze afweging over het publiceren van informatie hebben gemaakt. Eerder hebben wij PALLAS al gevraagd om een reactie (een zienswijze) op ons voornemen om de veiligheidsinformatie openbaar te maken.

Wij verwachten dat een of meer belanghebbenden het niet eens zullen zijn met ons besluit om de informatie te publiceren. Zij krijgen 2 weken de tijd om de rechter te vragen om de openbaarmaking van de informatie op te schorten, tegelijk met het indienen van een bezwaar bij de ANVS. Totdat hierover meer bekend is, geven wij nog geen informatie vrij. De algemene bezwaartermijn is 6 weken.