ANVS werkt samen met 8 inspecties en autoriteiten aan veilig meldproces klokkenluiders

De ANVS gaat nog meer samenwerken met andere overheden om het klokkenluiders makkelijker te maken. We hebben met 8 andere autoriteiten een samenwerkingsprotocol ondertekend. Door deze samenwerking weten klokkenluiders beter waar ze terecht kunnen.

Bestuurders van de bevoegde autoriteiten
Beeld: ©Huis van Klokkenluiders
Bestuurders van de bevoegde autoriteiten

Veilige werksfeer belangrijk voor nucleaire veiligheid

Klokkenluiders stellen misstanden aan de kaak. Er is steeds meer aandacht voor integriteit en sociale veiligheid op de werkvloer. Dat leidt ertoe dat meer mensen zich uitspreken als er zaken zijn die volgens hen niet voldoen aan de norm.

Onze bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis vertelt: "Het systeem van nucleaire veiligheid kan niet functioneren zonder een veilige werksfeer waarin medewerkers zich durven uitspreken over misstanden die kunnen leiden tot onveilige situaties. Daarom zetten we ons al jaren in om klokkenluiders bij onze vergunninghouders, te beschermen. Zij kunnen sinds 2016 bij ons anoniem terecht als ze dat bij hun eigen werkgever niet kunnen of willen doen."

Samenwerkingsprotocol een echte mijlpaal

8 inspecties en autoriteiten op verschillende beleidsterreinen gaan meer samenwerken. Deze overheidsinstellingen wisselen onderling ervaringen uit. Ook spreken ze  met elkaar af hoe ze samenwerken als de melding van belang is voor meerdere inspecties of autoriteiten. Hierdoor wordt het voor klokkenluiders makkelijker om een melding te doen. "Dit samenwerkingsprotocol is echt een mijlpaal: inspecties en autoriteiten op verschillende beleidsterreinen gaan nauwer samenwerken om klokkenluiders nog beter te beschermen," aldus Annemiek.

Wij gaan meer samenwerken met de volgende inspecties en autoriteiten:

  • de Autoriteit Consument en Markt;
  • de Autoriteit Financiële Markten;
  • de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • de Nederlandsche Bank N.V. ;
  • het Huis voor Klokkenluiders;
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en 
  • de Nederlandse Zorgautoriteit.
Beeld: ©Huis van Klokkenluiders
ANVS-bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis ondertekent het samenwerkingsprotocol.

ANVS aangewezen als bevoegd gezag

Op 18 februari 2023 is de nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders ingegaan. Hiermee wordt de klokkenluider wettelijk nog beter beschermd. Ook zijn verschillende autoriteiten aangewezen als bevoegd gezag. De ANVS is in deze wet aangewezen als bevoegd gezag voor meldingen over misstanden op het gebied van:

  • nucleaire veiligheid en stralingsbescherming;
  • de relevante Euratom-Richtlijnen zoals die voor nucleaire veiligheid van kerninstallaties en de basisveiligheidsnormen voor stralingsbescherming.

Meer informatie

Denkt u dat een bedrijf waarvoor of waarmee u werkt de regels overtreedt? En gaat het om regels waarop de ANVS toezicht houdt? Zoals een mogelijke overtreding of misstand op het terrein van nucleaire veiligheid of stralingsbescherming bij bijvoorbeeld een vergunninghouder? Dan kunt u bij de ANVS een melding doen.