Ongewone gebeurtenissen: geen gevolgen voor bevolking en omgeving

In 2023 waren er 13 ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties. Dit zijn afwijkingen van de normale processen die installaties moeten melden bij de ANVS. Ons oordeel is dat deze gebeurtenissen uit 2023 geen gevolgen hadden voor bevolking of milieu.

epz inspecteurs aan het werk (2)

Onderzoek en oplossingen beoordelen

In onze Rapportage ongewone gebeurtenissen 2023 staat een overzicht van de afwijkingen die installaties meldden. Na een melding moeten de installaties een onderzoek starten. Ze zoeken naar de oorzaak van de gebeurtenis en bekijken hoe ze herhaling kunnen voorkomen. Wij lezen het rapport dat de installatie hierover maakt en beoordelen het onderzoek. Ook bekijken we of de oplossingen die de installatie voorstelt, gaan helpen.

Ernst bepalen

Tot slot geven we aan hoe ernstig de gebeurtenis was (op de INES-schaal). In 2023 waren er:

  • 5 gebeurtenissen waarvan het onderzoek nog loopt;
  • 1 gebeurtenis die we hebben beoordeeld als een afwijking (INES-niveau 1);
  • 7 gebeurtenissen die we zien als kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties (INES-niveau 0).

Wat voor gebeurtenissen dit waren, leest u op onze pagina over ongewone gebeurtenissen.

INES-niveau 1 door onvolledige procesbeschrijvingen

We hebben 1 gebeurtenis beoordeeld als een afwijking (INES-niveau 1). Op 11 april 2023 hebben 2 medewerkers van EPZ (de eigenaar van kerncentrale Borssele) een licht verhoogde stralingsdosis opgelopen tijdens werkzaamheden. De stralingsbelasting was beperkt: vergelijkbaar met een röntgenonderzoek in het ziekenhuis of een retourvlucht van Amsterdam naar Los Angeles.

De procesbeschrijvingen van EPZ die de blootstelling aan straling hadden kunnen voorkomen, waren onvolledig. Daarom hebben we deze gebeurtenis als een afwijking beoordeeld. U leest er meer over op de pagina ongewone gebeurtenissen van kerncentrale Borssele.

Werken aan duidelijkheid

Bij de meldingen viel ons op dat de opvolging beter kan. Het is niet altijd even duidelijk wat er na het onderzoek gebeurt. Bijvoorbeeld wanneer een installatie precies een oplossing oppakt. De installaties hebben deze kritiek serieus genomen en dit verbeterd.

Wat nog wel beter kan zijn procesbeschrijvingen. Deze kunnen duidelijker, zodat het personeel een proces goed kan volgen. Onze inspecteurs blijven dus goed bekijken hoe elke nucleaire installatie met zulke procesbeschrijvingen omgaat.