Goedkeuring Plan van Aanpak RWMP

Bij besluit van 4 november 2019 heeft de ANVS onder voorwaarden en voor bepaalde tijd goedkeuring verleend aan het bij brief van 28 juni 2019 ingediende plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme (RWMP) en de aanvulling daarop van 22 oktober 2019 van de Nuclear Research and consultancy Group.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de ANVS, o.v.v. bezwaar, postbus 16001, 2500 BA Den Haag.