Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2020

De ANVS heeft op grond van artikel 13 van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet besloten dat de bedragen, zoals opgenomen in dit besluit in de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 luiden zoals in de mededeling staat beschreven.