Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2022

Vergunninghouders die een vergunning hebben op basis van de Kernenergiewet zijn verplicht om vastgestelde bedragen aan de Staat te betalen als bijdrage in de kosten die aan de uitvoering van deze wet zijn verbonden. Deze bedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2022

De bedragen zijn verhoogd ten opzichte van het afgelopen jaar. De ANVS heeft op grond van artikel 13 van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet besloten dat de bedragen, in de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023, luiden zoals in de mededeling staat beschreven. Vergunninghouders die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met de ANVS.