Wijzigingsvergunning EPZ in verband met materiaal analyzers

Wijziging van een Kernenergiewetvergunning verleend aan N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB). De wijziging houdt verband met de ingebruikname van twee röntgenfluorescentie materiaalanalyzers.