Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2024

Vergunninghouders die een vergunning hebben op basis van de Kernenergiewet zijn verplicht om vastgestelde tarieven aan de Staat te betalen als bijdrage in de kosten die aan de uitvoering van deze wet zijn verbonden. Deze tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

U vindt de tarieven op de website van de Staatscourant in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2024.

Daar vindt u ook een toelichting op de nieuwe tarieven.