Handhavingsbesluit M.R.T. Metals B.V. te Terneuzen

Schrootbedrijven verzamelen, verwerken en verhandelen schroot, ook wel metaalafval genoemd. Soms zit tussen dit metaalafval ook radioactief materiaal. Er kan op verschillende manieren radioactiviteit in schroot terechtkomen. Meestal wordt het veroorzaakt door natuurlijke radioactiviteit zoals bijvoorbeeld slakken van ertsverwerkende industrie of afzettingen die ontstaan bij olie- en gaswinning. Soms blijkt metaalafval onderdelen te bevatten waar vroeger radioactieve stoffen in zijn verwerkt, zoals aanwijsinstrumenten met lichtgevende wijzerplaten.

Belang melden radioactief materiaal in schroot
Of er radioactief materiaal binnenkomt bij schrootverwerkende bedrijven, wordt gecontroleerd via een detectiepoort. Wanneer een detectiepoort een alarm geeft, registreert het bedrijf dit in een register, meldt de schroothandelaar het alarm bij de ANVS en bekijkt samen met de inspecteur van dienst eventuele benodigde acties. Zo houdt de ANVS toezicht op de stralingsbescherming en wordt voorkomen dat radioactief materiaal onbedoeld in het milieu terecht komt of wordt verwerkt in bijvoorbeeld gebruiksartikelen.

Handhavingsbesluit 17 februari 2021
Op 17 december 2020 heeft de ANVS een melding gekregen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) uit Belgiƫ. Bij een Belgisch schrootverwerkingsbedrijf werd radioactief materiaal aangetroffen in een vrachtwagen die een lading schroot kwam aanvoeren, afkomstig van M.R.T. Metals B.V. uit Terneuzen. De vrachtwagen van M.R.T. Metals B.V. is met de lading teruggereden naar Terneuzen. De inspecteur van de ANVS heeft contact opgenomen met M.R.T. Metals B.V. en aangegeven dat er een melding gedaan moest worden bij de ANVS van de aanwezigheid van het radioactief materiaal. Dat is vervolgens niet gedaan door M.R.T. Metals B.V., wat een overtreding is van artikel 22, lid 1 en/of artikel 33, lid 1 van de Kernenergiewet.

M.R.T. Metals B.V. heeft deze overtreding in oktober en november 2020 ook al begaan. De ANVS heeft toen een voornemen last onder dwangsom opgelegd. Bij herhaling van de overtreding zet de ANVS het voornemen om in een last onder dwangsom. Dat is nu het geval en betekent dat wanneer de ANVS in de toekomst constateert dat er door M.R.T. Metals B.V. geen melding gedaan is van de aanwezigheid van radioactief materiaal in een schrootlading, er een dwangsom van 2.500,- euro moet worden betaald met een maximum van 12.500,- euro.

De last onder dwangsom wordt ingetrokken zodra de ANVS na herinspecties heeft geconstateerd dat de overtreding gedurende een langere periode niet is herhaald.