Zienswijzen inspraak verlenging ontwerpbedrijfsduur Kerncentrale Borssele

Overzicht van unieke zienswijzen die zijn ingediend op een ontwerpbesluit van de minister van Economische Zaken om de ontwerpbedrijfsduur van de Kerncentrale Borssele te verlengen. Tot en met 5 december 2012 zijn 638 zienswijzen ontvangen, waarvan 54 zienswijzen uniek zijn. De zienswijzen hebben geleid tot 1 aanpassing: de onderbouwing van het vergunningbesluit is op een aantal punten verder verduidelijkt. De vergunning zelf of de vergunningvoorschriften zijn niet aangepast.