Koersdocument ANVS

Het koersdocument geeft aan waar de ANVS staat en waar zij zich de komende jaren op wil richten. De missie van de ANVS in combinatie met haar kernwaarden en leidende principes vormen de rode draad.

Het document beschrijft de strategische keuzes die de ANVS maakt gegeven de maatschappelijke, internationale, economische en technologische ontwikkelingen op haar werkterrein.