Standaardtekst Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Deze standaardtekst biedt informatie over het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Delen hiervan zijn bedoeld voor realisatie van eigen teksten, bijvoorbeeld voor het opstellen van een nieuwsbericht of webtekst over de nieuwe wet- en regelgeving.