Milieueffectrapportage TU Delft inzake OYSTER

De TU Delft heeft op 2 augustus een vergunningaanvraag gedaan voor het inbouwen van een koude neutronenbron. Dit is onderdeel van het project OYSTER. Ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningaanvraag is door de TU Delft op vrijwillige basis een MER opgesteld.