Procedureregeling belangenconflicten ANVS

Deze procedureregeling geldt vanaf 24 oktober 2018 en bevat regels over personeel dat van een vergunninghouder naar de ANVS overstapt, extern personeel en adviserende en dienstverlenende instanties waar de ANVS mee werkt.