Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2019

De ANVS heeft op grond van artikel 13, derde lid van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet besloten dat de bedragen, zoals opgenomen in dit besluit in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020 luiden zoals in de mededeling staat beschreven.