Visual Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - het controlestelsel

Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Het controlestelsel legt uit welke verschillende vormen van controle er zijn voor een handeling met een bron van ioniserende straling en wanneer de handeling binnen of buiten het controlestelsel valt. Dit figuur visualiseert het controlestelsel.