Visual Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - de graduele aanpak

Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. in de nieuwe regelgeving wordt gewerkt volgens de graduele aanpak: controle en toezicht neemt toe wanneer de risico’s van een handeling met een stralingsbron relatief hoger zijn. Dit figuur visualiseert de graduele aanpak.