Visual Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - proces aanvraag specifieke vrijstelling

Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd en daarmee ook de regels voor specifieke vrijstelling. Voor specifieke handelingen met stralingsbronnen of het werken met specifieke materialen gelden andere waarden. Bovendien moet u een aanvraag bij de ANVS indienen voor een specfieke vrijgave.  Dit figuur visualiseert het proces dat u doorloopt voor de aanvraag van een specifieke vrijstelling.