Visual Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - rest- en afvalstromen van nature voorkomende radionucliden

Sinds 6 februari 2018 is de regelgeving op het gebied van stralingsbescherming veranderd. Dit figuur visualiseert hoe er binnen de regelgeving wordt omgegaan met rest- en afvalstoffen die van nature voorkomende radionucliden bevatten.