Overzicht beoordeelde kennisactiviteiten - nascholing en bijscholing

In dit overzicht staan alle beoordeelde kennisactiviteiten. Bij de beoordeling is gekeken naar het percentage straling in de opleiding en naar het aantal dagdelen. Als een activiteit niet is goedgekeurd, staat de motivatie in het schema.

Elke goedgekeurde activiteit heeft een unieke code gekregen. Deze code kunt u gebruiken in uw persoonlijk schema kennisactiviteiten. Ook het bewijs van deelname kunt u digitaal opslaan met diezelfde code. Het bewijs van deelname is dan eenvoudig te koppelen aan de kennisactiviteit.

Het Overzicht beoordeelde kennisactiviteiten wordt regelmatig aangevuld met nieuwe beoordeelde kennisactiviteiten. Ook toekomstige kennisactiviteiten worden hierin opgenomen. Houd daarom dit overzicht dan ook goed in de gaten!