QuickScan van MER-rapportage RECUMO-installatie te Mol

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in België heeft de ANVS geïnformeerd over de vergunningaanvraag van SCK CEN voor de uitbreiding van de SCK CEN-inrichting met een nieuw te bouwen installatie, genaamd RECUMO, in Mol. Omdat de gekozen bouwlocatie niet ver van de Nederlandse grens ligt, is het ook voor Nederland van belang om inzicht te hebben in eventuele grensoverschrijdende gevolgen. In dit document wordt het resultaat gedeeld van de QuickScan die de ANVS uitvoerde op het milieueffectrapport dat onderdeel is van de vergunningaanvraag.