Kennisgeving mededelingsnotitie milieueffectrapportage nieuw opslaggebouw COVRA

Vanaf 18 maart 2021 tot en met 28 april 2021 ligt de mededelingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de bouw van een nieuw opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval, het Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG), bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) te Nieuwdorp ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen indienen over het voornemen in de mededelingsnotitie om dit opslaggebouw te bouwen.

Informatie over waar u de mededelingsnotitie m.e.r. kunt inzien en hoe u daarop kunt inspreken vindt u in de kennisgeving in de Staatscourant.