Quickscan Technologie- en Logistiekgebouw Emsland (TLE)

Op 31 december 2022 vervalt de operationele vergunning voor de kerncentrale Emsland in Duitsland. De kerncentrale moet daarna onmiddellijk ontmanteld worden. De Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, die de kerncentrale beheert, heeft vergunningen aangevraagd bij de bevoegde Duitse autoriteiten voor de oprichting van een Technologie- en Logistiekgebouw Emsland (TLE). Dat gebouw is nodig om de nog aanwezige radioactieve reststoffen uit de kerncentrale Emsland te verpakken, op te slaan en gereed voor transport te maken.

De ANVS bekeek op basis van de milieueffectrapportage (MER) wat eventuele grensoverschrijdende radioactieve gevolgen hiervan kunnen zijn. In dit document staan de resultaten van deze quickscan.