Rectificatie Kennisgeving Kernenergiewet Vergunning EPZ

In de kennisgeving staat een verkeerde datum als einde bezwaartermijn vermeld. Er staat: Tot en met 6 juni 2022 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Dit moet 6 juli 2022 zijn.