Kennisgeving Kernenergiewet Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG) bij COVRA, Nieuwdorp

Dit document bevat de kennisgeving dat vanaf 24 augustus 2022 tot en met 5 oktober 2022 een aanvraag voor een wijziging van de vergunning van COVRA te Nieuwdorp en het milieueffectrapport (MER) ter inzage liggen bij de gemeente Borsele en de ANVS. COVRA heeft een wijziging van de Kernenergiewetvergunning aangevraagd bij de ANVS voor de bouw van een nieuw opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval: het Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG).