Quickscan milieueffectrapport levensduurverlenging Doel 4 en Tihange 3 (België)

België wil met de 2 jongste kernreactoren van het land 10 jaar langer elektriciteit opwekken. Dit zijn de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. In deze quickscan bekijkt de ANVS wat de gevolgen hiervan in Nederland kunnen zijn, op basis van het milieueffectrapport (MER).