Rapport voor de zesde internationale toetsingsconferentie Verdrag Nucleaire Veiligheid

Op grond van artikel 5 van het Verdrag behoort iedere Verdragspartij om de drie jaar een rapport in te dienen. Het rapport beschrijft de nucleaire veiligheid en de maatregelen die door de Verdragspartner genomen zijn ter nakoming van de verplichtingen van het Verdrag. De rapportages dienen ter voorbereiding van de toetsingsvergadering, die om de drie jaar wordt gehouden. Van 24 maart tot 3 april 2014 wordt in Wenen de zesde toetsingsconferentie gehouden. Daar worden de verschillende nationale rapporten, waaronder ook het Nederlandse rapport, gepresenteerd en bediscussieerd.

Dit rapport is opgesteld ter voorbereiding hiervan. Het rapport is Engelstalig.