National Action Plan on Ageing Management

Dit Engelstalige Nationaal Actieplan heeft de ANVS op 30 september 2019 naar ENSREG verstuurd in het kader van de collegiale toetsing over het thema verouderingsbeheer. ENSREG is de European Nuclear Regulators Group, een adviesorgaan van de Europese Commissie. Volgens de EU-richtlijn Nucleaire Veiligheid moeten de nationale autoriteiten elke zes jaar een collegiale toetsing uitvoeren. De eerste keer is gekozen voor het onderwerp verouderingsbeheer.