Naar een Agenda en Platform Nucleaire Technologie en Straling

In de periode van juni 2019 tot januari 2020 heeft een onafhankelijke commissie onder leiding van André van der Zande draagvlak en voorwaarden verkend voor een nationaal Platform Nucleaire Technologie en Straling (PNUTS).

Deze Commissie is ingesteld door de ANVS als reactie op het advies ‘Veiligheid in een krimpende sector’ van de Raad van Advies van de ANVS.

Naar aanleiding van de gesprekken met de stakeholders doet de Commissie de volgende vier hoofdaanbevelingen:

  1. Stel vanuit het Rijk een kennis- en innovatie agenda Nucleaire Technologie en Straling op.
  2. Richt een nationaal platform Nucleaire Technologie en Straling op en initieer vanuit het platform drie impulsprogramma’s op het gebied van bewustwording, onderzoek en onderwijs.
  3. Richt een Human Resources Observatorium voor Nucleaire Technologie en Straling op.
  4. Versterk de horizontale interdepartementale coördinatie op (hoog)ambtelijk niveau.

Deze aanbevelingen hebben betrekking op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de ANVS, maar ook op andere departementen en de sector. Het rapport zal onder meer met deze partijen besproken worden, waarna vervolgstappen zullen worden bepaald.