Veiligheidsrapport HFR benutting reactor

Bijlage die hoort bij de vergunningverlening aan de HFR van 9 maart 2022.  Hoofdstuk 11 van het veiligheidsrapport behandelt de mogelijkheden voor de experimentele benutting van de HFR gaat over de benutting van de reactor.