Veiligheidsrapport HFR - Hulpmiddelen

Bijlage die hoort bij de vergunningverlening aan de HFR van 9 maart 2022. Hoofdstuk 10 van het veiligheidsrapport gaat over een deel van de hulpmiddelen die door de HFR gebruikt worden.