Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2023

In dit document bundelen de toezichthouders die sinds de invoering van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) samenwerken jaarlijks hun toezichtsresultaten.

Samenwerkende toezichthouders

De samenwerkende toezichthouders zijn:

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
  • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV)
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)