Handreiking voor toepassen URC en HRC bij beveiliging nucleaire installaties

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) gebruikt 2 begrippen als het gaat om de beveiliging bij nucleaire inrichtingen en van splijtstoffen. Dit zijn de ‘Unacceptable Radiological Consequences’ (URC) en ‘High Radiological Consequences’ (HRC). De ANVS legt in een handreiking voor vergunninghouders uit hoe de sector deze begrippen in Nederland toe kan passen. U kunt de handreiking hieronder downloaden.