Ontwerpvergunning kerncentrale Borssele in verband met implementatie WENRA Reference Levels

De Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) heeft haar Reference Levels - een set normen voor de bedrijfsvoering van kernenergiecentrales - herzien en geactualiseerd in het kader van de Europese stresstest en de geleerde lessen van het ongeval in Fukushima. De nog niet geïmplementeerde Reference Levels worden opgenomen in de EPZ-vergunning. Hiermee geeft de ANVS gevolg aan de verplichtingen zoals die voortkomen uit het Nederlandse WENRA-lidmaatschap. Ook wordt de vergunning in overeenstemming gebracht met onder andere het recente Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en worden er enkele (tekstuele) wijzigingen aangebracht in de vergunningsvoorschriften.