Definitieve vergunning Technische Universiteit Delft inzake OYSTER

Eind 2012 is het project OYSTER gestart (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation) door de Technische Universiteit Delft (TUD). OYSTER beoogt de Hoger Onderwijs Reactor van het Reactor Instituut Delft (RID), waar de TUD een Kernenergiewetvergunning voor heeft, te moderniseren.

De vergunningaanvraag houdt verband met het inbouwen van een koude neutronenbron naast de reactorkern. De koude neutronenbron, die op zichzelf geen radioactieve toepassing is, maakt het mogelijk neutronen van de reactor te vertragen, waardoor betere onderzoeksresultaten worden verkregen. Ten behoeve van de vergunningaanvraag is door de TUD op vrijwillige basis ook een milieueffectrapport opgesteld.

Daarnaast zijn in de vergunning ambtshalve wijzigingen in de voorschriften aangebracht. Deze wijzigingen hangen samen met de tienjaarlijkse evaluatie van de veiligheid, het sinds 6 februari 2018 van kracht zijn de Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en enkele voorschriften die overbodig zijn geworden.