Ontwerpvergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit NRG voor inspraak ter inzage

Vanaf 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ligt de ontwerpvergunning voor de Stichting ECN en Stichting ECN Nucleair in hun hoedanigheid van vennoten in de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG) ter inzage ten behoeve van de STEK-hal en productie van Jodium-125 (I-125). Gedurende deze periode van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over de ontwerpvergunning en het m.er.-beoordelingsbesluit indienen.