Wijzigingsvergunning EPZ ten behoeve van opslag radioactief afval KCB

De ANVS heeft op 9 juli 2020 de vergunning in het kader van de Kernenergiewet aan de ElektriciteitsProduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) gewijzigd in verband met een andere tijdelijke opslaglocatie voor radioactief afval. Tot en met 20 augustus 2020 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

EPZ bedrijft sinds 1973 de KCB en beschikt hiervoor over een vergunning op grond van de Kernenergiewet. EPZ heeft een wijziging van de Kernenergiewetvergunning aangevraagd om het mogelijk te maken om op een andere dan de reeds vergunde locatie radioactief afval tijdelijk op te slaan. Het toestaan van deze opslag in een daarvoor geschikte bergplaats binnen het gecontroleerde gebied in plaats van in het afvalopslaggebouw beperkt het aantal interne transportbewegingen en daarmee het aantal handelingen door personeel met het betreffende afval. Er vindt geen wijziging plaats in de aard, hoeveelheid en opslagtermijn van het afval.