Ontwerpvergunning en bijlagen voor aanpassing inrichtingsgrens NRG Petten

De Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) heeft een aanvraag ingediend voor een vergunningwijziging. Het gaat om hun vergunning voor hun laboratoria, installaties voor verwerking van radioactief afval en opslagfaciliteiten in Petten. Belangrijkste onderdeel van de aanvraag is het aanpassen van hun (inrichtings)grens. Hieronder vindt u de ontwerpvergunning en bijbehorende stukken. Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht.