Aanbiedingsbrief aanvraag Kernenergiewet-oprichtingsvergunning PALLAS-reactor

Aanbiedingsbrief van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor waarmee zij haar aanvraag voor een Kernenergiewet-vergunning voor de oprichting van de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus te Petten aan de ANVS hebben aangeboden.