Bijlage A.2 – Conversietabel wetgeving vergunningaanvraag

De conversietabel geeft aan waar in de aanvraag informatie gevonden kan worden in relatie tot artikelen van de Kernenergiewet of het Besluit kerninstallaties splijtstoffen en ertsen welke specifieke indieningsvereisten en weigeringsgronden bevatten. Bijlage A.2 – Conversietabel wetgeving vergunningaanvraag – bij de aanvraag van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voor een Kernenergiewet-vergunning voor de oprichting van de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus te Petten.