Bijlage A.6 - Interne regeling stralingsbescherming

In de interne regeling stralingsbescherming zijn onder andere de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd van de stralingsbeschermingsdeskundigen. Dit document is bijlage A.6 – Interne regeling stralingsbescherming – bij de aanvraag van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voor een Kernenergiewet-vergunning voor de oprichting van de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus te Petten.