Bijlage A.10 – Risico-inventarisatie en terreingrensberekening

Dit document is bijlage A.10 – Risico-inventarisatie en terreingrensberekening – bij de aanvraag van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voor een Kernenergiewet-vergunning voor de oprichting van de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus te Petten. Dit document bevat de risico inventarisatie en evaluatie van de dosis voor medewerkers tijdens de oprichtingsfase alsmede de berekeningen van de dosis ten gevolge van externe straling aan de terreingrens tijdens de oprichtingsfase.