Bijlage A.8 – Wet aansprakelijkheid kernongevallen – Letter of Intent

Deze documenten bevatten de huidige voorzieningen met betrekking tot het vastleggen van de aansprakelijkheidsverzekering zoals bepaald in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen. Deze documenten zijn bijlage A.8 – Wet aansprakelijkheid kernongevallen – Letter of Intent – bij de aanvraag van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor voor een Kernenergiewet-vergunning voor de oprichting van de PALLAS-reactor op de Energy & Health Campus te Petten.