Ontwerpvergunning ANVS oprichting PALLAS-reactor Kernenergiewet

Ontwerpvergunning op grond van de Kernenergiewet aan de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor in verband met de oprichting van de PALLAS-reactor.

U vindt op deze pagina ook de ontwerpvergunning die Rijkswaterstaat heeft afgegeven op grond van de Waterwet aan de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor voor inname en lozing van koelwater.

En ook de Kennisgeving zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 20 oktober 2022 van de ontwerpvergunningen voor de oprichting van de PALLAS-reactor.