Vergunning TU Delft onderzoek proefdieren en genetisch gemodificeerde organismen

De ANVS heeft een kernenergiewetvergunning verleend aan de TU Delft voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen bij het Reactor Instituut Delft en HollandPTC en het werken met proefdieren bij HollandPTC.