Besluit wob-verzoek over inspectierapport FANC Belgische kernreactor Doel 3

De ANVS heeft op 6 november 2019 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft een inspectierapport van het FANC over de kernreactor Doel 3. Het verzoek is afgewezen omdat het document dat de ANVS heeft, al openbaar is en de ANVS geen andere documenten met de gevraagde informatie heeft.