Nucleair noodplan België

Sinds 1991 heeft België een nationaal noodplan voor het beheer van nucleaire en radiologische ongevallen.

Het nucleair noodplan beschrijft onder andere:

 • De missies en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen
 • De algemene organisatie van het crisisbeheer
 • Noodplannings- en interventiezones
 • Beschermingsmaatregelen voor mens en milieu 
 • Verschillende fases in het complexe crisisbeheer van een nucleair incident

Aanpassing in 2018

Het nationaal nucleair noodplan is een wettelijk kader voor alle betrokken partners. De verschillende (nationale en lokale) overheden en hulpdiensten maken dit plan operationeel aan de hand van hun eigen procedures zoals:

 •  brandbestrijdingsscenario's door de brandweer
 • verkeerscirculatieplan door de politie
 • medisch interventieplan

Na open overleg met alle betrokken (inter)nationale partners, maar ook met de vertegenwoordigers van het middenveld, werd het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied bijgewerkt in 2018. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op verschillende elementen:

 • de evolutie van de noodplanning en het crisisbeheer;
 • de conclusies van de gerealiseerde oefeningen en projecten;
 •  de lessen die getrokken zijn uit reële incidenten (Fleurus 2008, Fukushima 2011);
 • adviezen van experts ter zake (AIEA, Europese Commissie, Hoge Gezondheidsraad); 
 • de feedback van burgers (bv. verzameld tijdens een discussiepanel).